[1/24] Xe Mô Hình Ferrari F12tdf

Ferrari F12 Tour de France là phiên bản kỷ niệm giải đua đường phố kéo dài
từ 1899 đến 1986. Ở phiên bản thật Siêu xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h
trong 2,9 giây, từ 0-200 km/h trong 7,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340
km/h. Duy nhất 799 chiếc F12tdf. Mức giá cho bản tiêu chuẩn là 329.834
USD.

Categories: , ,